WERKWIJZE

In deze snel evoluerende wereld, moeten leidinggevenden en teams blijven evolueren en durven investeren in zichzelf. Querencia ondersteunt learning & development in uw organisatie met de focus op duurzaamheid. 

1 | VOORAF

Investeren in leiderschap en teams? Tijdens een open intakegesprek toetsen we wederzijdse verwachtingen af. Uw vragen zijn onze ankerpunten. 

Samen met u gaan we op zoek naar wat u exact wilt bereiken. We luisteren naar uw doelstellingen op korte en op langere termijn. We kijken welk effect u precies wilt bereiken. Wij stellen vragen die u helpen uw doel scherper te stellen, waardoor de juiste interventie kan worden gekozen.

Coaching & teamcoaching: We bepalen de doelstellingen van het programma en kijken wie de betrokken partijen zijn. Met hen gaan we een eerste gesprek aan.

Training: Wij doen een programmavoorstel en stellen dat samen met u, in co-creatie, scherp.

2 | START

Zijn we een match? Perfect! Dan starten we met een training- en coachingtraject op maat, altijd. Omdat geen enkel bedrijf of team standaard is.

Teamcoaching: We bepalen het doel en bevragen eventueel de betrokken stakeholders. We doen een individuele intake met alle teamleden of een groepsintake met het hele team om op die manier een foto te maken van het startpunt, waarna de volgende stap kan bepaald worden.

Individuele coaching: We starten met het samenbrengen van de 3 partijen: de coachee, de coach en de opdrachtgever (vaak de leidinggevende en/of HR). Samen worden de doelen bepaald, bespreken we wat de meetpunten en het gewenste effect zijn.

Training: Het programmavoorstel wordt verfijnd op basis van uw input. We bepalen samen het startpunt en betrekken bij voorkeur de deelnemers en hun +1 meteen bij de ontwikkeling van het programma. Op die manier creëren we een draagvlak en zorgen we voor een grotere leerimpact van de opleiding.

3 | LEARNING & DEVELOPMENT

Coaching, workshops, intervisies, trainingen, … Querencia stapt met veel expertise, ervaring én respect in uw organisatie. We hebben er nu al zin in!

Teamcoaching: Ook hier zijn wij als coach de bewaker van het proces. Na elke interventie maken we een evaluatie en doen we een voorstel voor het vervolg. Dat wordt besproken en opgevolgd.

Individuele coaching: Wij bewaken het proces en houden koers ten opzichte van de vooropgestelde doelen. De coachee bepaalt de inhoud van de gesprekken. Samen kijken we naar sterktes, tools en hulpbronnen om de doelen te bereiken. We inspireren en confronteren, vanuit ons hart, ons verstand en onze intuïtie.

Coaching ‘on the spot’: Aanwezigheid bij u op kantoor. Wie wil kan langskomen voor een korte reflectie en een intensief leermoment.

4 | OVERDRACHT

Onze interventies leiden altijd tot structurele oplossingen in organisaties. We willen onze impact versterken, zowel op de mens als op de business.

Teamcoaching: Teams leren reflecteren over hun eigen gedrag en door co-learning en een buddy-systeem zorgen we voor evolutie naar high performance teams.  

Individuele coaching: Outtake met de 3 partijen. De coachee houdt hier de touwtjes in handen en vertelt zelf over zijn eigen evolutie. We bekijken samen hoe dit kan worden opgevolgd.

Training: door de leidinggevenden van de deelnemers te betrekken (direct of indirect) zorgen we ervoor dat de deelnemers écht aan de slag gaan met wat ze hebben geleerd. Op die manier verankeren we de nieuwe competenties in de organisatie.

Nog meer weten wat Querencia uniek maakt?

Interesse in een verkennend gesprek?

WERKWIJZE

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x