Inleiding tot het Enneagram

Het Enneagram is een archetypisch raamwerk dat een diepgaand inzicht biedt aan individuen, groepen en collectieven. Bestaande uit drie Centra van intelligentie, negen hoofd Enneagram typen, 18 vleugels, drie subtypen en Triadische stijlen, biedt het Enneagram een rijke kaart voor persoonlijke ontwikkeling vanuit een open systeem perspectief. Het stopt mensen niet in hokjes, maar opent eerder een pad naar zelfontdekking en een groter persoonlijk bewustzijn.

Het Integratieve Enneagram creëert zelfbewustzijn en legt de gedragspatronen bloot die ons onbewust drijven en motiveren om op bepaalde manieren te handelen. Wanneer we deze patronen en motivaties bewust maken, zijn we in staat ze te overstijgen en rijkere, meer ondersteunende manieren van zijn te ontwikkelen. 

Werken met het Enneagram stelt individuen in staat verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en groei, vanuit een beter begrip van waarom zij handelen en reageren zoals zij doen.

Als een raamwerk, spreekt het Enneagram ook tot de reis van integratie en ontwikkeling op een diepgaande manier. Het is in staat om de uniciteit van ieder individu en zijn/haar reis bloot te leggen. Het laat niet alleen zien wat een individu tegenhoudt, maar biedt ook inzicht in de reis naar kracht en bevrijding, en verbindt ons met onze krachten en hogere zelf.

Het Enneagram is daarom een zingevingsinstrument of een kader dat de ontwikkeling van zelfkennis en metabewustzijn mogelijk maakt.


DE VOORDELEN VAN WERKEN MET HET ENNEAGRAM

Het Enneagram heeft zich in de afgelopen decennia bewezen als een van de krachtigste instrumenten in de ontwikkelings- en coachingsomgeving. Het gebruik van het Enneagram versnelt niet alleen inzicht, groei en integratie, maar geeft ook duurzaamheid en grootsheid aan het ontwikkelingsproces in de tijd.


VOORDELEN VOOR HET INDIVIDU

 • Creëert metabewustzijn op het niveau van motivatie
 • Verhoogt bewustzijn en zelfvertrouwen
 • Maakt het opruimen van emotionele kernkwesties mogelijk
 • Biedt een kader voor het begrijpen van functioneel en disfunctioneel gedrag dat voortkomt uit kernmotivaties
 • Vergroot compassie voor jezelf en anderen
 • Onthult paden naar ontwikkeling en integratie
 • plaatst individuele patronen en gedragingen in de huidige en historische context
 • Verhoogt productiviteit en motivatie
 • Creëert een taal- en betekenisgevend kader dat dieper reikt dan een op persoonlijkheidskenmerken gebaseerde benadering
 • Bouwt aan leiderschap, authenticiteit, potentieel en impact

VOORDELEN VOOR HET TEAM

 • Vermindert oordelen en kritiek op anderen terwijl begrip en tolerantie wordt opgebouwd
 • Biedt een kader voor het begrijpen van teamconflicten en uitdagingen
 • Stelt het team in staat verder te gaan dan het patroon om conflicten te wijten aan "persoonlijkheidsverschillen"
 • Hergroepeert teams en ontmantelt meer traditionele "breuklijnen" in het team
 • Verbetert de werkrelaties en de teamproductiviteit
 • Verbetert bedrijfsprocedures
 • Verbetert communicatie terwijl ook een nieuw taalkader voor teamdynamiek wordt ontwikkeld

VOORDELEN VOOR DE ORGANISATIE

 • Vermindert de organisatiepolitiek achter de schermen
 • Verbetert veranderingsmanagement en vermindert angst voor verandering
 • Kan de creativiteit van de organisatie ontketenen door een grotere individuele integratie
 • Verbetert productiviteit en prestaties
 • Creëert een kader dat groter projectleiderschap mogelijk maakt
 • Bouwt organisatorische integriteit op
 • Maakt meer impactvolle bedrijfscommunicatie mogelijk
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van talent
 • Speelt een rol bij het mogelijk maken van cultuurverandering

Begin je reis van zelfbewustzijn en ontwikkeling vandaag!

ONTDEK UW TYPE met de iEQ9

De Integratieve Enneagram Vragenlijst is een dynamisch adaptief intelligent assessment. Het kost u ongeveer 30 minuten om in te vullen en het meet: Enneagram Profiel, 27 Subtypen, Centra, Vleugels, Lijnen, Niveaus van Integratie en 6 dimensies van Spanning.  Na het invullen van de vragenlijst volgen 2 persoonlijke gesprekken met de coach, voor een dieper begrip van uw profiel, en uiteraard kijken we ook hoe u hiermee concreet aan de slag kunt.Inleiding tot het Enneagram

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x