TEAMCOACHING

“Ik heb alles geprobeerd, maar ik krijg mijn team niet mee…”
“Er zijn onderliggende strubbelingen die de teamwerking grondig verstoren…”
“Hoe kan ik mijn team motiveren om zelfstandiger, flexibeler en creatiever te werken?”


Teams motiveren, zelfsturende teams installeren, teamconflicten oplossen, teams in verandering begeleiden, … De dynamiek van een team is krachtig en broos tegelijkertijd. Het kan uw werking versterken of net ondermijnen. Querencia is gespecialiseerd in de ondersteuning en coaching van teams voor meer synergie, meer productiviteit, meer veerkracht en met meer werkplezier als gevolg.

Teamcoaching voor nieuwe teams

Een nieuw team of een tijdelijk projectteam samenstellen? Een teamcoach ondersteunt kersverse teams om ze snel up-and-running krijgen. We leggen de link tussen de operationele doelstellingen en de aanwezige skills en competenties. We werken eventueel met Insights Discovery. We bespreken de visie, de ambities, de rollen en verantwoordelijkheden. De samenwerking onderling en de relaties met alle stakeholders. Querencia inspireert, daagt uit en engageert. 

Teamcoaching voor teams in nood

Teamconflicten die onderhuids sudderen of net heel uitgesproken zijn? Vergaderingen die niet optimaal verlopen? Twee collega’s die niet met elkaar overweg kunnen? Door conflictcoaching komen we tot wederzijds begrip en een gezamenlijk perspectief op de toekomst. We nemen een groepsfoto van het team maar ook een selfie van iedereen in het team: wat is ieders bijdrage in het team? Samen leren we uit ons functioneren. We gaan aan de slag om het gesprek anders te voeren zonder de moeilijkheden uit de weg te gaan. Querencia stelt vragen, faciliteert en maakt het onbesprokene bespreekbaar. 

Teamcoaching voor teams in verandering

De wereld, uw bedrijf, uw teams zijn continu in evolutie en dat vraagt heel wat aanpassingsvermogen. Wanneer uw teamflow verstoord wordt door weerstand of te weinig flexibiliteit, keren we naar de kern van uw organisatie. Wat willen we samen bereiken? De gemeenschappelijke bewustwording laat de energie terug stromen. Querencia observeert, ondersteunt en stimuleert co-creatie.

Teamontwikkeling & teamondersteuning door Querencia

Elke teamcoaching start met een grondige intake om de vraagstelling helder te krijgen. We toetsen wederzijdse verwachtingen af en werken een traject op maat uit:
Evolueren naar een high performing team?

Maak vrijblijvend een afspraak

TEAMCOACHING

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x